Arbete med nya spårvagnsspår på Stampgatan påverkar framkomligheten och kollektivtrafiken i området från och med 14 maj till mitten av juni.

Spårvagnsspåren på Stampgatan behöver ses över och repareras, vilket blir ett omfattande arbete som startar 14 maj och pågår till mitten av juni. Arbetet startar vid Folkungagatan och görs i etapper för att avslutas vid Stampbroarna. 

Spårvagnstrafiken går som vanligt under dagtid men kommer periodvis vara avstängd kvälls- och nattetid. De spårvagnslinjer som trafikerar Stampen och Svingeln leds då om och får en annan sträckning. Besök Västtrafiks hemsida för att se hur din resa påverkas. För att minimera störningar av kollektivtrafiken kommer även nattliga arbeten att förekomma mellan klockan 19.00 och 06.00.

Gående och cyklister tar sig fram på Stampgatan under spårarbetet, medan bil- och busstrafiken leds om. Även trafiken till några tvärgator i området påverkas då infarter från Stampgatan inte går att nå under vissa etapper. Boende och besökande till Färgaregatan, Karin Boyes gata och Barnhusgatan hänvisas då endast via Odinsgatan. Följ lokal skyltning på plats.