Ska du ut på vägarna i och runt Göteborg i sommar? Här har du listan på sommarens vägarbeten!

Under sommarhalvåret genomförs flera stora och små vägarbeten i Göteborg med omnejd. Vägarbetena ska samsas med semestertrafiken och flera beläggningsarbeten görs, vilket periodvis kan ge störningar i trafiken.

Planera därför din resa, ha god tid på dig och håll dig uppdaterad i semestertrafiken på Trafiken.nu och Trafikverket.se.
Håll även utkik här på Trafiken.nu efter separata artiklar med mer detaljerad information om de olika arbetena.

Östra Hamngatan: Från juni till september görs ledningsomläggningar och spårarbeten på Östra Hamngatan. Gång- och cykeltrafiken leds om och biltrafiken enkelriktas. Arbetet på Östra Hamngatan görs i etapper. Etapp två pågår mellan juni och september.

Götaälvbron och Hisingen: Från den 19 juni till den 21 augusti görs flera olika spårarbeten på Hisingen och Götaälvbron. Det gör att all spårvagnstrafik på Hisingen och över Götaälvbron ersätts med buss.

Vasabron: Vasabron ska ersättas och stängs för trafik den 19 juni och öppnas igen i april 2018 med välkänt utseende. I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om kommer också nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron att göras. Trafiken som idag kör över Vasabron leds om över Viktoriabron. Gående och cyklister kan även använda Basarbron.

Litteraturgatan:
 Selma Lagerlöfs torg ska få en ny hållplats och gångtunneln under Litteraturgatan ska byggas igen. Under tre veckor i augusti, 7-28 augusti, stängs därför Litteraturgatan för genomfartstrafik. Från korsningen Litteraturgatan-Backadalen går det att ta sig till och från torget men inte från Skältorpsvägen. Även hållplatsen Akkas Gata stängs. Busstrafiken får en tillfällig hållplats på Backadalen. Gående och cykel leds om.

Slakthusmotet: Ett flertal stora arbeten pågår på Gamlestads Torg och Gamlestaden ska bli dubbelt så stort och växa kraftigt inom en tioårsperiod. Som ett led i denna utveckling behöver vatten- och avloppsarbeten utföras på Slakthusgatan under vecka 32-34, det vill säga den 7-27 augusti. Under denna period är endast ett körfält österut mot Gamlestaden öppet, medan bägge körfälten väster mot Marieholm är stängda. Det kommer alltså inte att vara möjligt att köra in i Marieholm från Gamlestaden via Slakthusgatan under denna period. Samtidigt pågår arbetet med att bygga en Marieholmstunnel, vilket har gjort att den södra utfarten från Marieholm är stängd. Du som ska köra in i Marieholm under vecka 32-34 måste därför välja alternativa vägar, antingen norrut via Lärjemotet eller söderut via Gullbergsmotet. Även du som ska köra ut från Marieholm väljer med fördel nämnda alternativa vägar.

Åkareplatsen: Arbetet med det nya resecentrumet på Åkareplatsen fortskrider som planerat. Den senaste stora trafikändringen gjordes den 18 juni, då en ny cirkulationsplats öppnades framför GP-huset. Samtidigt pågår byggnationen av nya hållplatser och nya gång- och cykelbanor. Under vecka 28 och 29 avstannar arbetet för semesteruppehåll, därefter återupptas arbetet.

Hotellplatsen: Byte av spårvagnsspår vid Hotellplatsen mellan den 25 juni och 10 juli. Under denna period påverkas trafiken i området på flera olika sätt. Bland annat stängs Södra Hamngatan och en del av Nils Ericsonsgatan av för all fordonstrafik, och från den 30 juni och den 3 juli stängs Östra Hamngatan av för all kollektivtrafik. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig fram på Hotellplatsen under hela arbetsperioden.  

Haga: Inför byggstart av Västlänken 2018 görs ledningsomläggningar i Haga och Rosenlund. Arbetet görs i fem etapper. Första etappen sker under juni-juli på Haga Kyrkogata och Haga Kyrkoplan. Biltrafiken i området leds om. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet. Följ lokal skyltning.

E6 Kungälvsmotet: Östra sidan av Kungälvsmotet byggs om för att klara en ökad trafikmängd och den kommande exploateringen i området. Ramperna till och från motet byggs om. Arbetet innebär att det blir fler filer och bättre framkomlighet. 

Omläggning av trafiken från befintlig avfartsramp till de nya ramperna planeras att göras i under september.

Gång- och cykelbro över E6 Kungälv: En ny gång och cykelbro ska byggas över E6 strax innan Kungälvsmotet. Den nya bron byggs för att ansluta till Kungälvs nya resecentrum. Arbetet påbörjas under sommaren och ska vara klart december 2017. Arbetet med den nya bron innebär avsmalnade körfält med nedsatt hastighet på E6:an, sträckan mellan Nordre älvbron och Kungälvsmotet.

Busskörfält söder om Kungälv: Från E6 Jordfallsmotet fram till Kungälvs nya resecentrum byggs busskörfält. Arbetet påbörjas i juli och pågår till juli 2018. Arbetet sker kvällar och nätter mellan klockan 19.30–05.30, utan att vägen stängs av.

Jordfallsbron:Sedan april utförs underhållsarbeten på Jordfallsbron, vilket kommer att pågå fram till 30 augusti. Tre körfält hålls öppna för trafik varav ett används som reversibelt. Gång- och cykeltrafiken tar sig fram under arbetsperioden.

Älvsborgsbron: Arbetet med att renovera Älvsborgsbron fortsätter under 2017. Fram till 20 november är ett körfält avstängt för arbeten på brons västra sida ut mot havet. Fem körfält hålls öppna över bron varav ett används som reversibelt. Gång och cykel dubbelriktas på den östra sidan. Under sommaren görs även nattliga avstängningar på bron, vilket påverkar framkomligheten ytterligare. Följ orange vägvisning.

Uddevallatunnlarna: Underhållsarbetet av Uddevallatunnlarna pågår fram till november där tunnel 1 och 2 är avstängda och trafiken dubbelriktas i tunnel 3 och 4.

Kålleredsmotet: Påfartsrampen vid Kålleredsmotet från IKEA i riktning E6 norrut stängs för underhållsarbete fredagen den 30 juni klockan 22.00 till söndagen den 2 juli klockan 24.00. Bil- och lastbilstrafiken leds om via olika omledningsvägar. 

Faunapassage: Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att bygga en ekodukt på E6 vid Sandsjöbacka. I juli startar etapp två med en trafikomläggning där alla fyra körfält leds om under det utbyggda västra brospannet. Hastigheten på omledningsvägen är 70 km/h på en kortare sträcka på E6. Respektera hastighetsbegränsningen och visa hänsyn för de som arbetar på plats. Följ orange vägvisning

Marieholmsförbindelsen: I sommar görs viktiga trafikomläggningar i området kring Tingstadstunneln och Tingstadsmotet, detta för att det befintliga vägnätet senare ska anslutas till nya Marieholmstunnen. Under perioden 26 juni och 14 juli kommer flera trafikomläggningar att genomföras på E6 vid Tingstadsmotet. Var uppmärksam på att din resväg kan vara förändrad och respektera hastighetsbegränsningen. Följ orange vägvisning

Väg155/Sörred: Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Under juni startar arbetet med att bygga den planskilda korsningen som innebär att Sörredsmotet får två nya cirkulationsplatser. Arbetena är omfattande och påverkar framkomligheten i trafiken. Sprängningsarbeten kan förekomma, vilket innebär att trafiken stoppas kortare stunder. Följ orange vägvisning.

Beläggningsarbeten 
Beläggningsarbeten är väderberoende och skjuts upp vid regn. I samband med beläggningsarbeten på större vägar som E6 sänks hastigheten till 70 km/h.  


E6 Kallebäck-Åbro/Åbro-Kallebäck: 
7 augusti-1 oktober.

E6 Torpmotet (Uddevalla): 28 augusti-3 september.

Angeredsbron: 1 september-15 oktober.

Gårdstenstunneln: 1 september-15 oktober.

E6.20 Säve station: 2 maj-29 september.