Medan göteborgarna tar semesterledigt och flyr staden stängs två av körfälten på Älvsborgsbron av för underhåll.

Avstängningen gäller de tre semesterveckorna 29-31 och inleds söndagen den 16 juli klockan 21.00 för att sedan pågå fram till måndagen den 7 juli klockan 05.00.

Under denna tidsperiod kommer två körfält på brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, att vara avstängda dygnet runt. Det innebär att trafiken i respektive riktning till och från Hisingen under dessa veckor får färdas i två istället för tre körfält vardera.

Följ orange hänvisning och tänk på att sänka hastigheten. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under hela den tid som det omfattande projektet med Älvsborgsbrons underhåll pågår, det vill säga fram till den 20 november.  

Under avstängningen kommer bland annat de så kallade fingerskarvarna på gång- och cykelbanan på brons västra sida att bytas ut.