Glömt bort din gamla cykel någonstans? Under hösten tas långtidsparkerade ”skrotcyklar” bort från gator och torg.

Här är en liten varning i all välmening till dig som har en ”mindre bemedlad” cykel och har råkat ställa den någonstans i staden – där den sedan blivit stående:

Under hösten kommer cyklar som anses vara långidsparkerade skrotcyklar successivt att plockas bort. Cyklarna ifråga markeras med en röd lapp och ägaren får sedan 14 dagar på sig att ta bort lappen och flytta cykeln. Om de står kvar efter 14 dagar flyttas de rödlappade cyklarna till förvaring i tre månader innan de går till återvinning.

Flyttad cykel kan under denna tid återfås mot avgift.