Bygget av ny cirkulationsplats påverkar trafiken på Sisjövägen.

Nu börjar arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats mellan Datavägen, Sisjövä­gen och Knapegårdsvägen. Den kommer att ge ett bättre flöde i trafiken och koppla ihop Datavägen med Sisjövägen och Knapegårds­vägen.
Den befintliga gång och cykeltunneln kommer att rivas. Rivningen innebär att Sisjövägen direkt söder om Knapegårdsvägen stängs av helt i tre veckor under perioden måndag 13 februari till söndag 5 mars. Trafiken kommer under tiden att ledas om enligt kartan ovan.

Det går att nå alla bostäder och Betani­ahemmet, men det blir en liten omväg via Askims Domarringsväg.

Buss linje 84 som trafikerar Sisjövägen/Knapegårdsvägen kom­mer istället köra från Askims Svartemosse via Askims Domarringsväg – Knapegårdsvägen vidare ordinarie väg till Marklandsgatan (gäl­ler i båda riktningar).

 Klicka på kartan för större bild.