Arbeten har pågått vid Sisjömotet sedan i våras, men före jul ska både motet och de nya körfälten på Söderleden vara färdiga.

Sedan i april har åtgärder gjorts på Söderleden och i Sisjömotet för att minska de långa köer som tidigare rådde i och runt motet. Men också för att Söder- och Västerleden ska kunna bli en viktig förbindelseled med god tillgänglighet till Hisingen och Göteborgs västra delar.

Samtliga ramper i Sisjömotet och de nya körfälten på Söderleden står klara före jul. Det resterande arbetet, en sträcka på cirka 200 meter i höjd med Stora ån (strax öster om Sisjömotet), beräknas öppna för trafik sommaren 2018. Sträckan kommer fortsättningsvis ha två körfält med smalare bredd. Det gör att din restid kan påverkas under morgon och eftermiddag.