Kommande veckor sker olika slags arbeten på Åkareplatsen som påverkar trafiken. Arbetena innebär bland annat att trafiksignalerna inte kommer att fungera fullt ut.

De förberedande arbetena inför det nya resecentrumet som ska byggas på Åkareplatsen börjar bli klara. Under den sista veckan i november och i början av december sker ett antal arbeten som bör noteras av dig som kör, cyklar eller går i området.

Blinkande signaler
Dels kommer arbeten att utföras med trafiksignalanläggningen på Åkareplatsen. Under tiden som detta arbete pågår kommer trafiksignalerna att vara helt släckta eller blinka gult. Tänk därför på att visa hänsyn till dina medtrafikanter och att anpassa hastigheten på platsen.

Arbeten vid GP-huset...
Dessutom kommer arbeten att utföras som hänger samman med att busshållplatsen utanför hotell Scandic Crown har tagits i bruk och att hållplatsen utanför GP-huset därför ska tas bort.

Vid hållplatsen utanför GP-huset ska refuger justeras och arbeten utföras i gatan, vilket innebär att gående kommer leda om runt arbetsplatsen.

...och längs Burggrevegatan
Under första veckan i december pågår även arbeten utanför tegelbyggnaden längs med Burggrevegatan mellan GP-huset och Centralen. Arbetet syftar till att förbättra framkomligheten för busstrafiken och består av att kantsten utanför tegelbyggnaden ska flyttas.

Under tiden som arbetet pågår leds gående om via den nya gång- och cykelöverfarten utanför hotell Scandic Crown. Följ skyltning på plats.

Klicka på bilden nedan för en större karta över området: