Se upp om du brukar köra på E20 från Alingsåshållet i riktning mot Odinsplatsen. Med start från och med måndag den 4 december måste du köra en liten omväg runt Olskroken.

Som vi på trafiken.nu i förra veckan rapporterade pågår just nu byggnationen av en ny väg för biltrafik vid Svingeln. Vägbygget är ett led i den stora ombyggnationen av Svingeln, vilken som bekant ska bli en mer samlad knutpunkt för kollektivtrafiken.

Permanent förändring
Vägbyggnationen gäller den biltrafik som kommer på E20 från Alingsåshållet och ska mot Odinsplatsen. Vägen byggs färdigt under den kommande helgen – närmare bestämt den 1-2 december klockan 19.00-05.00 – och innebär en permanent förändring för biltrafiken österifrån.

Förändringen innebär i korthet att det med start från och med den 4:e december inte längre går att köra rakt fram över Svingeln mot Odinsplatsen överhuvudtaget, vare sig för dig som kommer körande österifrån på E20 eller för dig som kommer norrifrån på E6 via Tingstadstunneln.

All trafik från E20 och E6 som ska mot Odinsplatsen kommer i fortsättningen istället att ledas om via Olskroken och Bauersgatan.

Klicka på kartan nedan för att se en tydligare bild över omledningen vid Svingeln:

Gäller även i motsatt riktning
Du som brukar köra över Svingeln och kommer från E6 och Tingstadstunneln är förmodligen redan van vid att ta omvägen över Olskroken, men för dig som kommer på E20 från Alingsåshållet blir detta en nyhet.

Trafiken som kommer i motsatt riktning, det vill säga från Odinsplatsen och i riktning österut mot E6 och E20, leds även den om via Olskroken och Bauersgatan. Följ lokal skyltning och tänk på att anpassa hastigheten.

Busshållplatserna snart klara
I övrigt när det gäller arbetet vid Svingeln så är de nya busshållplatserna redo att snart tas i bruk, medan de nya spårvagnshållsplatserna blir färdiga under 2018.

Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.