Det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron avslutas natten till den 23 december. Därefter kommer samtliga körfält på nytt att vara öppna.

Projektet med att rusta upp Älvsborgsbron inleddes i april och de stora arbetena som påverkat fordonskörfälten sedan dess avslutas natten till lördagen den 23 december. Det innebär att samtliga körfält därefter är öppna igen som vanligt och att ordinarie hastighet på bron, det vill säga 70 kilometer i timmen, återigen gäller.

Samtidigt som det stora underhållsarbetet på Älvsborgsbron nu avslutas kommer gång- och cykelbanorna att påverkas av arbeten som pågår fram till den 26 januari. Tillfälliga ytterräcken ska då monteras på delen mellan pylonerna, på brons båda sidor.

Dessa arbeten har inletts på den västra sidan av bron med fortsatt avstängning av den västra gång- och cykelbanan, samtidigt som gång- och cykeltrafiken är dubbelriktad på den östra sidan. I mitten av vecka 2 nästa år inleds montage av ytterräcken på den östra sidan, och då det är dags för den östra gång- och cykelbanan att vara stängd. Trafiken blir då dubbelriktad på den västra gång- och cykelbanan.

Samtliga dessa arbeten avslutas den 26 januari 2018.