Från den 23 juli leds all trafik på Sahlgrensgatan i riktning mot Saluhallen om via Magasinsgatan.

Arbetet med att rekonstruera Vasabron är i full gång. Den 23 juli inleddes grundläggningsarbeten som pålning och spontning för den nya bron.

Dessa arbeten kräver något större och tyngre maskiner. Av säkerhetsskäl kommer därför trafiken att ledas om via Magasinsgatan istället för via Sahlgrensgatan. Omledningen gäller tillfälligt till september. Se karta nedan.

Klicka på bilden för en större karta:För att kunna hålla trafiken öppen i alla riktningar behövs några av p-platserna på Grönsakstorget tas i anspråk. Pålningen kommer också att medföra en del buller. Det arbetet sker dagtid mellan klockan 07.00-19.00.

Gående och cyklister tar sig fram under byggtiden och hänvisas att följa lokal skyltning på plats.