Avfarter mot Centralen och Nordstan stängs av. Håll dig uppdaterad om hur du kan ta dig dit på alternativa vägar!

Den 1 februari stängs avfarten mot Centralen och Nordstan vid Stadstjänarebron av. Under februari månad rivs Stadstjänarebron för att göra plats för nya Hisingsbron och byggnation av nya Gullbergstunneln. Detta innebär att trafiken i området får ta sig fram på ett nytt sätt.

Trafik österifrån på E45 får ny avfart mot centrala Göteborg vid Falutorget, i höjd med gasklockan. Var uppmärksam på skyltningen för att inte missa avfarten. 
Trafik mot Järntorget fortsätter på ordinarie väg. 
Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan stängs av 1 februari.

avfarter vid centralen

Gång och cykel
Gångtrafikanter mellan Lilla Bommen/Gullbergsstrand och Centralstationen hänvisas till den svängda bron, Bananbron, strax väster om Stadstjänarebron. Cyklister från väster eller söder hänvisas till ett cykelstråk runt Lilla Bommen.
Cyklister från öster hänvisas till plankorsningen vid Falutorget. 
Klicka på kartan nedan för att se hur du säkrast tar dig fram.
Cykelkarta feb
Ta god tid på dig om du ska köra bil i området runt Centralen och Nordstan. Kör gärna en annan väg, speciellt i rusningstid, eller välj att gå, cykla och åk kollektivt.
För mer detaljerad information hur du tar dig fram i området läs mer under relaterade länkar och Ett nytt sätt att färdas i Centralenområdet. Håll dig uppdaterad och planera din resa med bil och cykel på trafiken.nu