Lördagen 20 maj stängs Älvsborgsbrons dubbelriktade gång- och cykelbana för att låta Göteborgsvarvets löpare passera.

Älvsborgsbron har begränsad framkomlighet på bron under Göteborgsvarvet mellan klockan 12.00-ca 17.30.

Älvsborgsbrons dubbelriktade gång- och cykelbana på den östra sidan är helt avstängd under Göteborgsvarvet, och sedan tidigare är även gång- och cykelbanan på västra sidan avstängd på grund av underhållsarbete. Gående och cyklister hänvisas via Götaälvbron, Marieholmsbron eller Älvsnabben för att ta sig över älven. Älvsnabben kommer under dagen att köra med ökad kapacitet.

Rampen upp till Älvsborgsbron från Oscarsleden/centrum stängs under loppet för biltrafik och trafik till Hisingen leds om via Gnistängsmotet och vidare upp på bron. Följ orange vägvisning.