Så påverkas du i trafiken av EU-toppmötet

EU-toppmötet i Göteborg närmar sig. Här är allt som i nuläget är känt om arrangemangets trafikpåverkan.

Avstängt kring hotel Gothia Towers och Eriksbergshallen, kraftigt påverkad kollektivtrafik samt avstängda vägar i samband med politikernas resor – det är de allvarligaste trafikföljderna av det kommande EU-toppmötet i Göteborg.

Till mötet som hålls torsdagen och fredagen den 16-17 november är ett trettiotal europeiska stats- och regeringschefer och deras delegationer samt representanter från olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inbjudna. Totalt kommer över 180 politiker och tjänstemän att delta på mötet vars tema är ”rättvisa arbetsvillkor och tillväxt”. Deltagarna kommer att bo på hotel Gothia Towers vid Korsvägen, medan själva mötet arrangeras i Eriksbergshallen på Hisingen.

Avstängda eskortvägar
Så här ser det övergripande schemat ut för mötesdagarna:

- torsdagen den 16 november anländer delegationerna till Landvetter flygplats, varifrån de eskorteras av polisen till hotell Gothia Towers vid Korsvägen;

- fredagen den 17 november eskorteras deltagarna till mötet i Eriksbergshallen, varpå de samma dag efter avslutat möte eskorteras till Landvetter flygplats för avfärd.

I samband med polisens eskorter av EU-toppmötets delegationer kommer trafiken på berörda vägar att tillfälligt stängas av. Exakta tider och färdvägar för dessa eskorter kommer av säkerhetsskäl inte att meddelas i förväg. Planera därför dina egna resor noga under de dagar och tider som polisens eskorter kommer att ske!

När det gäller trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg kommer denna enligt polisen att påverkas periodvis från och med torsdagen den 16 november klockan 12.00 till och med fredagen den 17 november klockan 18.00.

För fredagen den 17 november uppmanar polisen alla trafikanter till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa innan klockan 07.00, mellan klockan 10.00 och klockan 12.00 samt efter klockan 18.00.

Avspärrade områden
Delar av områdena vid Gothia Towers och Eriksbergshallen spärras av under och inför mötesdagarna. Kring Gothia Towers spärras ett område av från och med onsdagen den 15 november klockan 08.00 till och med fredagen den 17 november på förmiddagen.

Detta innebär att Örgrytevägen stängs av för all trafik i båda riktningarna mellan Korsvägen och Fabriksgatan från och med onsdagen den 15 november klockan 07.00 till och med fredagen den 17 november cirka klockan 15.00.

All biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik kommer att ledas runt det avspärrade området mellan dessa tider. Det kommer alltså inte att vara möjligt att på något sätt ta sig in i det avspärrade området. Besökare till Gothia Towers och Svenska mässan och Liseberg hänvisas till ingångar utanför avspärrningarna.

Korsvägen är öppen för trafik i båda riktningar till och från Skånegatan, Eklandagatan och Södra Vägen men med kraftigt begränsad framkomlighet.

Klicka på bilden nedan för en större karta över avspärrningen kring Gothia Towers:

Karta: Trafikkontoret (171110)

Inställd färjehållplats
Även kring Eriksbergshallen på Hisingen spärras alltså ett område av. Denna avspärrning gäller från och med onsdagen den 15 november klockan 08.00 till och med fredagen den 17 november klockan 18.00. All biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik leds runt detta avspärrade område som även omfattar ett område i vattnet.

Avspärrningen innebär att Östra Eriksbergsgatan stängs av för all trafik i båda riktningar mellan Säterigatan och Kvarnpirsgatan från och med den 15 november klockan 07.00 till och med fredagen den 17 november cirka klockan 18.00.

Dessutom dras hållplatsen Eriksbergs Färjeläge för linje 285 (Älvsnabben) in från och med den 15 november klockan 07.00 till och med den 17 november klockan cirka 18.00.

All service och näringsverksamhet innanför avspärrningarna kommer att vara stängd för allmänheten under perioden. Endast boende har tillträde till det avspärrade området kring Eriksbergshallen, i övrigt kommer det inte att vara möjligt att ta sig innanför avspärrningen.

Klicka på bilden nedan för en större karta över avspärrningen kring Eriksbergshallen:

Karta: Trafikkontoret (171110)

Kraftigt påverkad kollektivtrafik
Enligt Västtrafik gäller följande i samband med EU-toppmötet:

- Från och med onsdagen den 15 november klockan 07.00 börjar ett antal planerade omläggningar av kollektivtrafiken, som pågår till fredagen den 17 november.

- Från och med torsdagen den 16 november klockan 11.00 till fredagen den 17 november cirka klockan 18.00 kan det förekomma akuta omläggningar av kollektivtrafiken. Observera att dessa tider är ungefärliga.

Exakt vilka kollektivtrafiklinjer som påverkas av EU-toppmötet kan du förstås läsa mer om på Västtrafiks hemsida, men värt att nämna är till exmpel att kollektivtrafiken vid Korsvägen får ändrade hållplatslägen och att linje 5 mellan Liseberg och Östra Sjukhuset dras in. Dessutom dras busstrafiken via Östra Eriksbergsgatan på Hisingen in i båda riktningar.

När det gäller färjetrafiken mellan fastlandet och Hisingen är som ovan nämns hållplatsen Eriksbergs Färjeläge indragen den 15-17 november. I övrigt uppges färjelinjerna Älvsnabben och Älvsnabbare att gå enligt ordinarie tidtabell, vilket kan vara viktigt att komma ihåg för dig som behöver ta dig mellan fastlandet och Hisingen.

Mer information kommer
Håll dig uppdaterad om trafikstörningarna i samband med EU-toppmötet genom att följa nyhetsflödet här på trafiken.nu eller genom att följa polisens webbsajt.

Du hittar också ytterligare information om EU-toppmötet hos Trafikverket, på Göteborgs Stads informationssajt och på regeringens hemsida.

Karta: Trafikkontoret (171110)