Fundersam över hur du ska ta dig fram kring Centralen de kommande månaderna? Här får du veta allt du behöver.

Många trafikförändringar väntar i centralenområdet framöver. Orsaken är förstås alla byggprojekt som sker i området: förutom att Hisingsbron byggs håller Götaleden på att däckas över, och dessutom byggs Regionens Hus plus att förberedande arbeten pågår inför Västlänken.

I takt med att alla dessa omfattande arbeten fortskrider förändras trafiksituationen i området, framförallt för bilister. För kollektivtrafikresenärer gäller att trafiken går som vanligt, och för gående och cyklister är framkomligheten i många fall oförändrad.

Några av de förändringar som väntar i området har vi på trafiken.nu berättat om tidigare: bland annat när det gäller den nya vägsträckningen på Götaleden och byggnationen av rondellen norr om Falutorget, men nu finns en mer samlad dokumentation över förändringarna.

Du som vill ha en tydlig karta över de kommande förändringarna kan klicka på nedanstående bild:

…och för dig som vill få en ännu mer övergripande syn över utvecklingen finns den här illustrativa kortfilmen (klicka på Youtube-loggan för att se filmen i helskärmsläge):