Räkna med ökad trafik den 5 juni på Dag Hammarskjöldsleden söderut förbi Linnéplatsen. Då ska nämligen Linnéplatsens busshållplatser för södergående trafik tillfälligt flyttas ut på leden.

Orsaken till den tillfälliga flytten av busshållplatserna är att ytan för bussarna ska asfalteras om, ett arbete som kommer att pågå från klockan 09.00 måndagen den 5 juni fram sen eftermiddag samma dag.

Under tiden som arbetet pågår kommer ljussignalerna vid rondellen att vara avstängda.