Ledningsarbete på Mölndalsvägen i korsningen Sankt Sigfridsgatan påverkar trafiken från Kallebäcksmotet 20 till 24 mars.

Ett omfattande ledningsarbete på Mölndalsvägen i korsningen Sankt Sigfridsgatan påverkar trafiken från Kallebäcksmotet och vidare ner mot Mölndalsvägen då arbete görs mellan 20 till 24 mars. 

Under arbetsperioden är endast ett körfält öppet för trafik från Kallebäcksmotet/Sankt Sigfridsgatan ner mot korsningen Mölndalsvägen. Delar av gatan är avstängd och det går inte att svänga höger in på Mölndalsvägen och vidare norrut. Detta gör att det tidvis blir långa köer för trafiken från väg 40 och på E6 söderut i höjd med Kallebäcksmotet och vidare ner mot Mölndalsvägen.