De så kallade golfbilsparkeringarna på Styrsö Bratten ska byggas om. Arbetet inleds den 7 juni och kommer att pågå i cirka tre veckor.

Förutom golfbilsparkeringarna ska även ytorna för godsuppställning på Styrsö Bratten byggas om, något som innebär att det kan bli problematiskt att hitta en alternativ p-plats under tiden som arbetet pågår. För dig som behöver parkera i området under den aktuella tidsperioden hänvisas till lokal skyltning.

Parallellt med detta arbete slutförs den pågående ombyggnationen av Styrsö Brattens gångbrygga. Detta arbete kommer att färdigställas under juni månad.