Parkeringar på Styrsö Bratten byggs om

Foto: Mattias Blomgren / Wikimedia Commons

De så kallade golfbilsparkeringarna på Styrsö Bratten ska byggas om. Arbetet inleds den 7 juni och kommer att pågå i cirka tre veckor.

Förutom golfbilsparkeringarna ska även ytorna för godsuppställning på Styrsö Bratten byggas om, något som innebär att det kan bli problematiskt att hitta en alternativ p-plats under tiden som arbetet pågår. För dig som behöver parkera i området under den aktuella tidsperioden hänvisas till lokal skyltning.

Parallellt med detta arbete slutförs den pågående ombyggnationen av Styrsö Brattens gångbrygga. Detta arbete kommer att färdigställas under juni månad. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.