Den påfartsramp vid Sisjömotet i riktning mot Mölndal, som öppnades 1 september, ska tillfälligt stängas av 13-21 december.

Påfartsrampen vid Sisjömotet i östergående riktning mot Mölndal ska tillfälligt stängas av mellan den 13 och 21 december. Rampen, som ansluter till Söderleden via en parallell påfart, öppnades 1 september i år. Syftet med den nya påfartsrampen var att bygga ihop den som en så kallad kringla, för att likna den anslutning som innan fanns mellan Sisjövägen och cirkulationsplatsen vid Södra Långebergsgatan. Resultatet blir snabbare koppling till Söderleden.

Anledningen till att påfartsrampen stängs av är för att den ska trimmas och anslutas till den nya cirkulationsplatsen.

Under avstängningen finns det två alternativa vägar. Antingen kan man köra upp på Söderleden från Södra Långebergsgatan eller via Sisjövägen i riktning Sisjön Östra.

Se figur nedan

       
När det gäller de nya körfälten på Söderleden så planeras de att öppna runt årsskiftet. Undantaget är en sträcka på cirka 200 meter i höjd med Stora ån (strax öster om Sisjömotet) som beräknas öppna sommaren 2018.