Den 2 maj öppnar P-arken för företagsparkering vid Lilla Bommen samtidigt som det norra parkeringshuset vid Götaälvbron rivs.

I samband med att P-arken öppnar för företagsparkering 2 maj vid Lilla Bommen stängs det norra parkeringshuset öster om Götaälvbron för att rivas och göra plats för Hisingsbron. Rivningsarbetet startar i maj men rivning av betong sker först under juni och väntas klart till augusti.

Trafiken i området berörs först i juni men kommer att få en annan sträckning. 

Mer information om hur och när gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om kommer under arbetsgång att presenteras på Trafiken.nu. 

Observera att P-arken inte kommer att vara öppen för allmänheten utan endast kommer att vara tillgänglig för anställda vid företagen i området.