Med en kort seglats flyttas P-arken från Skeppsbron till Lilla Bommen för att ersätta två parkeringshus under Götaälvbron.

P-arken har fått ny adress och har flyttat till Lilla Bommen strax under Götaälvbron bredvid Barken Viking. För att Hisingsbron ska kunna byggas kommer två parkeringshus att rivas och P-arken ersätter de parkeringar som försvinner.