Från och med 13.30-tiden är Örgrytevägen vid Korsvägen återigen öppen för fordonstrafik, gående och cyklister. Vid 15-tiden släpptes även spårvagnstrafiken på.

Polisen meddelar att avspärrningarna vid hotell Gothia Towers har hävts från och med 13.30-tiden. Detta innebär att Örgrytevägen återigen är öppen i bägge riktningar för fordonstrafik samt gående och cyklister.

Från och med 15-tiden började även spårvagnstrafiken återigen trafikera Örgrytevägen.