Mycket händer i Gullbergsvass-området i höst. De trafikpåverkande förändringarna mjukstartar med att gång- och cykelbanan mellan Kilsgatan och Lilla Bommen stängs och att en ny passage öppnas under Göta älvbron.

Från och med onsdagen den 4 oktober stängs den tillfälliga gång- och cykelbanan som löper mellan den södra delen av Kilsgatan och västerut mot Lilla Bommen av.

Istället hänvisas gående och cyklister till Gullbergs Strandgata, där en containerpassage kommer att installeras under Göta älvbron från och med samma dag, det vill säga den 4 oktober. Containerpassagen består av ett antal containrar som bildar en separat gång på 36 meter, vilka kommer att stängda mot kajsidan eftersom det på den sidan bevhövs ett skydd för gående och cyklister i samband med pålningsarbetet för Hisingsbron. Mot den andra, det vill säga södra, sidan har containrarna öppna ”fönster”.

Upplyst och halksäkrat
Underlaget i containerpassagen är säkrat mot halka och både gång och cykel kommer att få plats i båda rikningarna. Både containrarna och utsidan av containrarna kommer att vara upplysta.

Notera att stängningen av gång- och cykelbanan mellan Kilsgatan och Lilla Bommen samt öppningen av containerpassagen sker under dagen den 4 oktober, alltså inte direkt på morgonen.

För gående och cyklister som ska ta sig mellan Centralenområdet och Gullbergsvass gäller att den så kallade Bananbron över Götaleden ska användas.

Klicka på bilden nedan för en större karta över den nya containerpassagen:

Fler förändringar i höst
Under hösten ökar intensiteten i de två stora arbetena som pågår i området, det vill säga nedsänkningen av Götaleden och byggnationen av nya Hisingsbron. Dessutom fortskrider byggnationen av det nya hotell som kommer att ligga ett par kvarter öster om Göta älvbron.

Inom kort kommer det därför att ske ett antal trafikpåverkande händelser i området; bland annat flyttas trafiken på Götaleden västerut upp på en ny tillfällig väg som går parallellt med den befintliga lokalvägen, något som sker natten mellan den 26-27 oktober.

Dessutom pågår redan nu förarbeten för ombyggnationen av rondellen norr om Falutorget, plus att Gullbergs Strandgata stängs av för biltrafik från och med den 6 november och fem veckor framåt.

Mer information om dessa större trafikhändelser kan du läsa mer om här på trafiken.nu längre fram i höst, eller genom att klicka på länkarna här intill.