Vid 09.00-tiden på tisdagsmorgonen flyter trafiken återigen normalt på E20 i höjd Jerikotunneln i riktning mot Göteborg.

De långa köerna som på tisdagsmorgonen uppstod på E20 väster om Lerum strax innan Jerikotunneln i riktning mot Göteborg är nu i stort sett borta. Köerna uppstod efter den olycka som inträffade vid 07.30-tiden.

Minst fyra personbilar var inblandade i olyckan, som inträffade mellan trafikplats Hulan och Jeriktunneln och gav upphov till långa köer i rusningstrafiken.

Olyckan uppges inte ha resulterat i några allvarligare personskador.

Enligt Trafik Göteborgs vägtrafikledare är det vid 09.00-tiden återigen normal framkomlighet på platsen.