Montering av nytt mitträcke vid Faunabron på E6 norr om Kungsbacka påverkar nattrafiken.

Ett nytt mitträcke ska sättas upp vid arbetet vid Faunapassagen på E6 i höjd med Sandsjöbacka. Arbete påbörjas natten till måndagen den 13 november och beräknas pågå till och med onsdagen den 22 november. I samband med detta leds trafiken om, med två körfält i värderar riktningen, under respektive brospann. 

Körfälten i respektive riktning kommer att gå på var sin sida om bropelarna i mitten. Hastighetsbegränsningen är under denna period oförändrad dagtid, det vill säga 70 km/h förbi arbetsplatsen.

Själva arbetet med mitträckesmonteringen kommer huvudsakligen att göras nattetid, ett arbete som kräver ytterligare begränsning av hastigheten (30 km/h). Under cirka 4–6 nätter kommer trafiken att ledas in i ett körfält i varje riktning med hjälp av chikaner.