Nu inleds arbetet med att installera ett brandbekämpningssystem i Götatunneln. Arbetet sker nattetid där ett tunnelrör i taget stängs.

Arbetet med brandbekämpningssystemet, som syftar till attt öka säkerheten i tunneln, inleds söndagen den 15 oktober i det södra röret, där arbetet kommer att pågå fram till februari 2018. Därefter inleds arbetet i det norra röret, vilket beräknas pågå mellan februari och maj 2018.

Sker nattetid
Installationsarbetet sker nattetid mellan klockan 21.00 och 05.30 under de dygn då arbetet pågår. Aktuellt tunnelrör är då stängt och trafiken leds om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller.

Trafiken.nu kommer att informera vecka för vecka hur det kommande arbetsschemat ser ut. Nedan anges vad som gäller för den närmaste perioden.

Aktuellt schema
Det södra röret med trafik i riktning mot Falutorget är stängt enligt följande:

- från söndagen den 15 oktober kl 21.00 till måndagen den 16 oktober kl 05.30.
- från måndagen den 16 oktober kl 21.00 till tisdagen den 17 oktober kl 05.30. 
- från tisdagen den 17 oktober kl 21.00 till onsdagen den 18 oktober kl 05.30. 
- från onsdagen den 18 oktober kl 21.00 till torsdagen den 19 oktober kl 05.30.

Det norra röret med trafik i riktning mot Järntorget är stängt enligt följande:
- torsdagen den 19 oktober kl 21.00 till fredagen den 20 oktober kl 05.30.

Under torsdagsnattens arbeten i det norra röret kommer tvätt av väggar och installationer att utföras.