Vasabron ska ersättas och stängs för trafik den 19 juni och öppnas igen i april 2018 med välkänd utseende.

Bron är Sveriges mest bevarade jugendbro och har sedan 1907 burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.

Arbetet med Vasabron startar 19 juni och väntas ta cirka tio månader och kommer under arbetets gång att vara helt avstängd. Bron kommer att rivas och återskapas så att den håller i mer än hundra år till för att klara kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad. Brons fina detaljer omhändertas för att återanvändas. I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om kommer också nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron att göras.

 Klicka på bilden ovan för att se filmen om Vasabron.

Det är fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden
Trafiken som idag kör över Vasabron kommer att ledas om över Viktoriabron. Gående och cyklister kommer också kunna också använda Basarbron.

Det kommer att finnas skyltar på plats som visar vad som gäller.

Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och buss 16 och 25 över Viktoriabron.

Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du på vasttrafik.se