Nya vägar gäller genom Svingeln-området och påverkar både bil, gående och cyklister.

Svingeln ska bli en ny samlad hållplats för enklare och säkrare byten mellan buss och spårvagn. Arbetet startade i september och nu i november förändras sättet att ta sig fram förbi arbetsområdet för bil, gång och cyklister

Så cyklar du vid Svingeln
Från mitten av november blir det en ny, tillfällig, cykelsträckning på Svingelns norra sida. Samtidigt försvinner en gång- och cykelöverfart när de nya busshållplatserna byggs. Gående och cyklister hänvisas därmed till övergången västerut mot centrum. 

Biltrafiken leds om 
I mitten av november leds även biltrafiken från E6 mot Odinsplatsen om via Olskroken och en ny väg byggs från E20. Senare i höst kommer även trafiken från E20 att ledas om via Olskroken på den nybyggda vägen. Båda omledningarna kommer att bli permanenta. Se kartan nedan.

Klicka på bilden nedan för en större karta

De nya busshållplatserna vid Svingeln väntas börja trafikeras i december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.