Sommartider innebär ändrade tidtabeller i kollektivtrafiken. Måndagen den 19 juni är datumet att hålla koll på.

Måndagen den 19 juni är det alltså dags för sommartidtabeller i hela Västra Götalandsregionen, vilka sedan gäller fram till den 20 augusti. I samband med tidtabellsbytet görs också en del andra nödvändiga förändringar i trafiken.

En sak att lägga på minnet är att de delar av Nils Ericson Terminalen som ligger längs med Kruthusgatan börjas att monteras ned i sommar. Anledningen är att denna mark ska användas till olika projekt i Centralenområdet, något som innebär att Västtrafik behöver flytta den busstrafik som tidigare gick från nämnda plats. Berörda busslinjer kommer att att få nya hållplatslägen inne på Nils Ericson Terminalen.

Läs mer på Västtrafiks hemsida om de ändrade tidtabellerna och om skiftet av linjer vid Nils Ericson Terminalen/Kruthusgatan.