Spårvagnsspåren vid Valand ska bytas ut – ett arbete som påverkar buss, spårvagnar och biltrafik på Avenyn den 1–24 april.

Spårvagnsspåren vid Valand behöver bytas ut under ett arbete som genomförs under påsken den 8–24 april. Hela spårarbetet, inklusive för- och efterarbeten, pågår från den 1 till den 24 april.

Detta innebär att all spårvagnstrafik och busstrafik mellan Brunnsparken och Korsvägen via Valand kommer att stängas av, liksom även på sträckan mellan Valand och Vasaplatsen. Bussar och spårvagnslinjer leds om eller får en annan sträckning. Besök Västtrafiks hemsida för att se hur din resa påverkas. 

Du som går eller cyklar kommer fortsatt fram på Avenyn. Följ eventuell skyltning på plats.