Kommande två helger byggs en ny väg för bilar vid Svingeln. Efter den 4 december leds all biltrafik mot Odinsplatsen om via Olskroken.

Byggnationen av de nya hållplatserna vid Svingeln pågår för fullt. Närmast ska en ny väg byggas för den biltrafik som kommer på E20 från Alingsåshållet och ska mot Odinsplatsen. Vägen byggs under den sista helgen i november och första helgen i december – närmare bestämt den 24-26 november klockan 19.00-05.00 samt den 1-2 december klockan 19.00-05.00 – och innebär vissa omledningar för biltrafiken i området.

Leds via Olskroken
När det gäller trafiken som kommer från E6 och Tingstadstunneln och ska mot Odinsplatsen så leds denna om via Olskroken och Bauersgatan. Trafiken som kommer i motsatt riktning, det vill säga från Odinsplatsen och i riktning österut mot E6 och E20, leds även den om via Olskroken och Bauersgatan. Följ lokal skyltning och tänk på att anpassa hastigheten.

Klicka på bilden nedan för en större karta över området: 

Beträffande biltrafiken som kommer på E20 från Alingsåshållet och ska mot Odinsplatsen så kommer den att kunna köra som vanligt under de två helger som vägbyggnationen pågår.

Permanent lösning
Efter den 4 december är det dock stopp för all biltrafik österifrån på E6 och E20 som fram tills nu kunnat köra rakt fram över Svingeln i riktning mot Odinsplatsen. Då är den nya vägen för E20-trafiken färdigbyggd, och då kommer all biltrafik från både E6 och E20 i riktning mot Odinsplatsen att köra via Olskroken.

Busshållplatserna snart klara
I övrigt när det gäller arbetet vid Svingeln så är de nya busshållplatserna redo att tas i bruk i december 2017, medan de ny spårvagnshållsplatserna tas i bruk under 2018.

Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.