Så påverkas trafiken vid Sörredsmotet fram till november.

Arbetet med att bygga om Sörredskorsningen till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken är i full gång. Arbetet sker i olika etapper och gör att trafiken och framkomligheten påverkas och leds om på olika sätt under byggperioden.

Nu görs förberedande arbeten för omledning 2 vid Sörredsmotet och väg 155. Omledning 2 startar i november.

Kartan nedan visar på aktuella omledningar:

Så kan trafiken påverkas av de aktuella omledningarna

Personbil och transporter: Två körfält kommer fortsatt vara öppna i vardera riktningen. Var uppmärksam och sänk hastigheten förbi arbetsområdet. Under rusningstid kan det köa upp så var ute i god tid eller kör andra tider om möjligt.

Gång och cykel: Gång- och cykelbanan är flyttad och får en ny sträckning. Det innebär att cyklister får cykla en annan väg. Följ skyltning på plats.