Omledningar vid Sörredsmotet

Foto: Trafik Göteborg

Så påverkas trafiken vid Sörredsmotet fram till november.

Arbetet med att bygga om Sörredskorsningen till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken är i full gång. Arbetet sker i olika etapper och gör att trafiken och framkomligheten påverkas och leds om på olika sätt under byggperioden.

Nu görs förberedande arbeten för omledning 2 vid Sörredsmotet och väg 155. Omledning 2 startar i november.

Kartan nedan visar på aktuella omledningar:

Så kan trafiken påverkas av de aktuella omledningarna

Personbil och transporter: Två körfält kommer fortsatt vara öppna i vardera riktningen. Var uppmärksam och sänk hastigheten förbi arbetsområdet. Under rusningstid kan det köa upp så var ute i god tid eller kör andra tider om möjligt.

Gång och cykel: Gång- och cykelbanan är flyttad och får en ny sträckning. Det innebär att cyklister får cykla en annan väg. Följ skyltning på plats.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.