Ledningsomläggningar på Gullbergs Strandgata i höjd med Vasakronan påverkar framkomligheten i området.

Trafiken på Gullbergs Strandgata, i höjd med Vasakronan, leds fram till mitten av september med skyttelsignaler när ledningsomläggningar görs i området. Arbetet innebär att ett körfält stängs och trafiken måste därför samsas i ett och samma körfält. Det gör att det finns risk för kö och långsamtgående trafik i området.

Gång och cykeltrafiken tar sig fram som vanligt men får en något trängre yta att samsas på.

Var uppmärksam i trafiken och visa hänsyn. Följ lokal skyltning på plats.