I veckan görs arbeten för att leda om trafiken från Kungälvsmotet och vidare till och från Kungälvs centrum på nya färdigställda körfält.

Kungälvsmotet behöver byggas om och arbetena görs för att säkra framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten inför kommande exploatering i området.

Måndag till onsdag 13-15 februari klockan 9.00-15.00 är endast ett körfält öppet i vardera riktning för trafik mellan avfart/ påfart E6 Kungälvsmotet och Centrum. (Sträckan mellan den tillfälliga byggrondellen och McDonalds). Detta för att kunna bredda och asfaltera den nya vägdelen.

Under onsdagen 15 februari kommer trafiken att läggs om på den nya vägen med två körfält i vardera riktningen. De nya körfälten ska även linjemålas ett arbete som väntas göras under torsdag- fredag 16-17 februari. Kortare stopp och avstängningar av trafiken kan därför förekomma.
Aktuella avstängningar under omläggning av trafik samt linjemålning görs mellan klockan 9.00-15.00 och klockan 19.00-06.00.
Ha tålamod i trafiken, sänk hastigheten och visa hänsyn för de som arbetar vid vägen.