Från och med fredagen den 27 oktober gäller en ny vägsträckning för trafiken på Götaleden i riktning mot Järntorget. Följ orange skyltning och tänk på att anpassa hastigheten.

Arbetet med nedsänkningen av E45 Götaleden mellan Lilla Bommen och Falutorget pågår för fullt. Ett flertal gjutnings-, betong- och armeringsarbeten är för närvarande igång och för trafikanter som kör på Götaleden har nu större förändring genomförts.

Natten mellan den 26 och 27 oktober flyttades nämligen trafiken som kör i riktning från Falutorget mot Järntorget upp på en väg som löper parallellt med den befintliga vägen för trafik i riktning från Järntorget mot Falutorget. Dessa vägar löper i sin tur parallellt med Partihandelsgatan, på det område som kallas DHL-området.

Klicka på bilden nedan för en större karta över vägsträckningen från och med den 27 oktober:

Omläggningen av trafiken genomfördes alltså natten mellan torsdagen och fredagen, då den befintliga vägen i västgående riktning stängdes av på kvällen den 26 oktober klockan 21.00, och den nya vägsträckningen öppnades upp på morgonen den 27 oktober klockan 05.30.

Följ orange skyltning och tänk på att anpassa hastigheten efter rådande framkomlighet.