En ny ambulansutfart strax söder om Tingstadstunneln hjälper ambulansen att snabbare ta sig till Hisingen. Nya skyltar varnar trafiken på E45 och E6 vid utryckning.

Ambulansverksamheten på Gullbergs Strandgata har fått en ny påfart till E6 Tingstadstunneln för vidare färd till Hisingen. Den nya ambulanspåfarten går mellan Gullbergs Strandgata och direkt ner mot E45 och Tingstadstunneln. Det vill säga, där trafiken från E45 Karlstad möter trafiken från Falutorget ner mot E6 Tingstadstunneln och vidare norrut på E6 eller Lundbyleden. Istället för att köra via Falutorget, där arbeten sker för en planfri korsning, får ambulansen nu en snabbare väg till Hisingen via Tingstadstunneln.

Ny skylt förvarnar trafiken om utryckning
Trafiken på E45 och E6 strax innan tunnelns östra mynning, i riktning mot Hisingen, blir förvarnade om att utryckningsfordon är på väg genom en ny skylt före ambulansutfarten. Det är endast under utryckning och med påslagna blåljus som ambulansen använder denna påfart. Då blir det också extra tydligt att bilister förväntas lämna företräde. Den nya vägen samt påfarten regleras med en låst bom som endast kan öppnas av ambulansen och Trafikverket.

Du som kör där, var uppmärksam på den nya skylten och lämna företräde till utryckningsfordon med påslagna blåljus.