Trafiken från Sisjövägen får en ny påfart till Söderleden och vidare västerut mot Frölunda.

Den 28-29 november öppnas en ny påfartsramp för trafik västerut mellan Sisjövägen och Söderleden. Det betyder att trafik söderifrån på Sisjövägen, från handelsområdet Sisjön, får svänga höger till den nya påfarten för att ansluta till Söderleden och vidare västerut mot Frölunda. Den befintliga påfartsrampen för trafik norrifrån, det vill säga från Högsbo, kommer fortfarande att vara i bruk.

Kartan nedan visar den nya påfartsrampen från Sisjömotet med anslutning till Söderleden för trafik i västlig riktning.