Trafik i riktning mot Mölndal från Sisjömotet får en ny påfartsramp.

Den 1 september öppnas en ny påfartsramp mot Mölndal från Sisjön som ansluter till Söderleden via en parallell påfart. Den nya påfarten ska sedan byggas ihop som en så kallad kringla – detta för att likna den anslutning som tidigare funnits mellan Sisjövägen och cirkulationsplatsen vid Södra Långebergsgatan men med en snabbare koppling till Söderleden.

Den nya påfarten vid Sisjömotet gör att cirkulationen i norra änden av Södra Långebergsgatan tillfälligt stängs för rundkörning natten mellan 30-31 augusti. Denna planeras sedan öppna igen för rundkörning i december. Fram tills december hänvisas därför trafiken mot Sisjövägen och Frölunda till lokala gator. Möjlighet till påfart mot Mölndal från Södra Långebergsgatan kommer finnas hela tiden.

Aktuella arbeten på Söderleden och vid Sisjömotet görs för att höja framkomligheten och förbättra miljön för både trafik och omgivning.