I december leds trafiken på väg 155 om på en parallell väg och i februari blir det en tillfällig korsning vid Sörredsmotet.

Under december påverkas framkomligheten vid Sörredsmotet då trafiken leds om på en parallell väg strax söder om befintlig väg 155. Omledningen gäller i båda riktningarna och sker under vecka 51, mellan 18 och 22 december. Det gör att den idag lite snäva omledningen i höjd med Sörredsmotet flyttas, förlängs och blir mer följsam. Följ därför orange vägvisning och gul linje i vägbanan. Tänk på att under morgon och eftermiddag kan aktuell omledning ge långsammare trafik.

Omläggning av trafiken på väg 155 i februari
Decembers omledning kommer att gälla fram till februari då befintlig korsning mellan vägg 155 och Sörredsvägen får en tillfällig korsning. Den tillfälliga korsningen kommer att vara belägen cirka 100 meter väster om befintlig väg, och vara kvar under resterande byggtid. Byggtiden beräknas pågå till sommaren 2019. Mer information kommer på Trafiken.nu