Omledning av trafiken påverkar framkomligheten vid Sörredsmotet.

Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. 17-19 juli kommer trafiken att ledas om i två körfält förbi arbetena. Omledningen är den första av tre och innebär en mindre trafikpåverkan.

Omledningen beräknas pågå till oktober 2017 och innebär att trafiken leds söder om befintlig väg 155. Omledningen görs med anledning av arbete med hetvattenledning samt förberedande arbeten inför den planskilda korsningen. Se illustration nedan.

Klicka på bilden för en större karta.

Under vecka 32, det vill säga 7-13 augusti, kommer sprängningsarbeten att genomföras vid sidan om vägen. Vägen stängs då av i max tio minuter mellan klockan 10.00-14.00.