Inför arbetet med Gullbergstunneln flyttas trafiken på E45 i östgående riktning mot Falutorget till två körfält parallellt med Partihandelsgatan.

Natten mellan den 9-10 maj planeras trafiken på E45 i östgående riktning att ledas om till två körfält parallellt med den befintliga lokalvägen som går söder om E45, det vill säga Partihandelsgatan.

Omledningen innebär ingen större påverkan på biltrafiken då du som åker på E45 österut, från Götatunneln i riktning mot Falutorget, fortsätter att följa omledningsvägen för att nå din destination. Var uppmärksam och följ aktuell skyltning.

På kartan visar den brunmarkerade vägen den nya omledningsvägen från maj 2017. De gula markeringarna visar omledning av lokaltrafik som gjordes den 1 februari. Båda dessa omledningar kvarstår tills sommaren 2019 då norra tunnelröret är klart och trafiken flyttas dit.

Hela Gullbergstunneln och det nya Stationsmotet beräknas vara klara sommaren 2020.