I oktober byggs korsningen vid Ringögatan – Hjalmar Brantingsgatan om och trafiken från Frihamnen får en ny körväg.

Korsningen vid Ringögatan-Hjalmar Brantingsgatan byggs om till en halvrondell. Arbetet görs för att förbättra framkomligheten i trafiken i samband med byggnationen av den nya spårvagnsdepån på Ringön. 

Samtidigt byggs Ringönsvängen om och blir enkelriktad. Det innebär att trafik från Frihamnen och vidare ut på Hjalmar Brantingsgatan får en ny körväg. Den nya vägen kommer att gå från Frihamnen vidare mot Ringön och genom den nya rondellen ut på Hjalmar Brantingsgatan. Arbetet med den nya omledningen och korsningen på Ringön väntas klart till slutet av oktober. 

Klicka på bilden nedan för en större karta:

Så påverkas trafiken under oktober:
Arbetet med att få den nya korsningen på plats startar i början av oktober med markarbeten. Under arbetets gång kommer ett körfält på Hjalmar Brantingsgatan att behöva stängas av. Detta gör att framkomligheten förbi arbetsområdet blir något begränsad under byggperioden.