Nu får gående och cyklister mot Brunnsbo en ny kortare sträckning från Frihamnsmotet.

För gående och cyklister som cyklar eller går längs med Hjalmar Brantingsgatan, för att ta sig vidare till Brunnsbo, blir det nu en ny sträckning strax innan Backaplan. Det gör att gående och cyklister får en kortare sträckning i riktning bort mot befintlig gång- och cykelbana vidare bort mot Brunnsbo. Var därför uppmärksam på den nya sträckningen du som färdas där.

Den svarta markeringen på kartan nedan visar gång- och cykelbana längs med Hjalmar Brantingsgatan där den nya gång- och cykelvägen till Brunnsbo är utmarkerad. Klicka på bilden nedan för en större kartvy.

Bra att känna till: Aktuellt arbete vid korsningen Ringögatan-Hjalmar Brantingsgatan påverkar inte gång- och cykeltrafiken som tar sig som vanligt mellan Hjalmar Brantingsgatan och Frihamnen via befintlig gång- och cykelbana.