Arbetet med nya gång- och cykelbron över E6 vid Kungälv påverkar hastigheten förbi byggområdet.

För gående och cyklister byggs det en ny gång- och cykelbro över E6 i Kungälv. Den nya bron byggs norr om Kongahällagatan och intill Kungälvs nya resecentrum. Arbetet startade tidigare i höstas men det är först nu, från mitten av december, som arbetet påverkar trafiken på E6 i båda riktningarna.

Avsmalnade körfält och hastighetsnedsättning
Körfälten på E6 kommer att smalnas av förbi arbetsområdet med en hastighetssänkning till 60 km/h. Nedsatt hastighet kan ge ett långsammare trafikflöde, särskilt under rusningstrafik. Busskörfälten påverkas inte av arbetet. Följ orange vägvisning samt gul linje i vägbanan.

Den nya gång- och cykelbron väntas klar till mars 2018.