Med start fredagen den 22 september inleds beläggningsarbete på Angeredsbron, något som innebär att ett av brons tre körfält stängs av vissa tider.

Förutom att beläggningsarbete ska göras på bron ska även kompletterande underhållsarbeten utföras och grundavlopp bytas ut. Dessutom kommer beläggningsarbete utföras i närliggande Gårdstenstunneln.

Arbetet på Angeredsbron är planerat att pågå mellan fredagen den 22 september och fredagen den 13 oktober. Påverkan för trafikanter kommer att märkas främst under icke-rusningstrafik och under helger.

Under rusningstrafik på vardagar, det vill säga fram till klockan 09.00 och efter klockan 15.00, kommer brons samtliga tre körfält hållas öppna. Då görs alltså inga inskränkningar i framkomligheten. 

Mellan klockan 09.00 och 15.00 vardagar stängs ett av brons tre körfält av. Samma sak sker vissa kvällar kortare sträckor efter cirka klockan 19.00 samt under helger, då avstängningen gäller längs med hela bron.

När beläggningsarbete ska utföras på mittenkörfältet kommer trafiken att regleras.