Måndagen den 21 augusti startar den stora hästfesten EM i ridsport. Läs mer om hur framkomligheten i centrum påverkas.

Den 21-27 augusti förvandlas Göteborg till en arena för hästeliten när EM i ridsport kommer till stan. Under veckan kommer mängder med tävlingar och aktiviteter att pågå på Ullevi, Heden och i Slottsskogen. Föutom att evenemanget lockar med mästerskapstävlingar erbjuds också ett större utställningsområde på Heden. Räkna med mycket folk i centrum och minskad framkomlighet i trafiken där evenemanget arrangeras.  

Klicka på bilden för en större karta:

Avstängda parkeringsplatser 
Redan i juli började evenemanget etablera sig på olika platser och parkeringsytor i centrum. Följande gäller framöver ifråga om avstängda parkeringsplatser:

- Den 7 augusti till den 3 september är de parkeringplatser på Heden som nås via infarten från Parkgatan avstängda.
- Den 10-31 augusti är de parkeringsplatser på Heden som nås via infarten från Sten Sturegatan avstängda.
- Den 10-30 augusti är Valhallas parkeringsytor avstängda.
- Från den 17 augusti klockan 06.00 till den 28 augusti klockan 06.00 är Ullevigaraget avstängt.

Behöver du parkera i området där EM i ridsport arrangeras kan du med fördel ladda ned Parkeringsbolagets parkeringsapp Parkering Göteborg för att snabbt och lätt hitta tillgängliga parkeringsplatser.

 

Avstängda gator och cykelbanor
Förutom att ett antal parkeringsplatser i centrum försvinner i samband med evenemanget stängs även följande gator och cykelbanor av: 

- Den 18-27 augusti är Levgrensvägen avstängd för all trafik mellan Skånegatan och Åvägen.
- Den 18-28 augusti är cykelbanan mellan Valhallagatan och Ågrändsbron avstängd.
- Den 23-27 augusti är Bohusgatans norra körfält avstängt vissa tider (företrädesvis 07.00-19.00). Hemtjänst, övrig samhällsservice samt leveranser till fastigheter kommer ta sig fram som vanligt. 
- Den 18-27 augusti är gång- och cykelbanan längs Mölndalsån (Burgårdens Gångväg) avstängd. 
- Den 16-28 augusti påverkas Åby Parkering. 
- Under tiden som evenemanget varar kommer det periodvis vara mycket transportfordon på Valhallagatan och runt evenemangsstråket. 
- I samband med evenemanget kommer dessutom cykelbanan över Heden att vara avstängd. Följ tillfällig vägvisning eller led din cykel över Heden. 

Maratontävling i Allén
Lördagen den 26 augusti genomförs ett maraton i fyrspannskörning från Heden till Slottsskogen, något som kommer att ha stor påverkan på framkomligheten längs bansträckningen. Efter att ha startat på Heden tar sig ekipagen genom centrala stan upp till Slottsskogen, och kör då bland annat längs Allén. Se mer på kartan ovan hur bansträckningen genom centrum går. 

Läs mer om EM i ridsport på evenemangets egen hemsida.