Natten mellan den 23 och 24 maj stängs den västra sidan av Älvsborgsbron. Orsaken är det pågående underhållsarbetet på bron.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron fortsätter som planerat och i veckan stängs den västra sidan återigen av för all fordonstrafik. Avstängningen gäller från tisdagen 23 maj klockan 21.00 till onsdagen 24 maj klockan 05.00.

Trafiken från Hisingen till centrum leds då om i ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen får dela på två körfält.  

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds istället vi Gnistängsmotet, där trafikanter kan vända tillbaka för vidare färd mot centrum. Sänk hastigheten och följ orange vägvisning.

För gående och cyklister gäller att gång- och cykelbanan på brons västra sida är stängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga från 13 mars till 30 september. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.