Underhållsarbeten görs i Gnistängstunneln, Tingstadstunneln och Götatunneln kvälls- och nattetid mellan 13 och 24 februari. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Sänk hastigheten och följ orange vägvisning.

Under vecka 7-8, 13-24 februari, är det dags för tunneltvätt och arbeten i Gnistängstunneln, Tingstadstunneln och Götatunneln kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Gnistängstunneln
.Onsdagen 15 februari till torsdagen 16 februari klockan 20.00 – 05:30 görs tunneltvätt i östra tunnelröret i riktning mot Centrum. (Arbetet kan komma att skjutas upp beroende på väder).

Medan tvätt pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Lundbytunneln
Tisdagen 14 februari till onsdagen 15 februari klockan 20:00 – 05:30 görs tunneltvätt i södra röret, vilket påverkar trafiken mot centrum som hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Torsdagen 16 februari till fredagen 17 februari klockan 20:00 – 05:30 görs tunneltvätt i det norra röret. Trafiken mot Torslanda leds om via det södra röret och trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Götatunneln
Tisdagen 21 februari till onsdagen 22 februari augusti klockan 21:00 – 05:30 görs arbeten i det norra röret i riktning mot Järntorget. Medan arbete pågår leds trafiken på lokala gator.

Onsdagen 22 februari till torsdagen 23 februari klockan 21:00 – 05:30 görs arbeten i det södra röret i riktning mot Lilla Bommen. Medan arbete pågår leds trafiken på lokala gator.