Underhållsarbetet av tunnlarna i Göteborg fortsätter. Kommande vecka stängs rör av i Götatunneln kvälls- och nattetid.

När det gäller Götatunneln pågår ett arbete med att installera ett brandbekämpningssystem sedan mitten av oktober. Kommande vecka fortsätter detta arbete i Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen. Det södra röret är då stängt enligt följande:

- 12-13 november kl 21.00-05.30.
- 13-14 november kl 21.00-05.30. 
- 14-15 november kl 21.00-05.30. 
- 15-16 november kl 21.00-05.30. 

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!