Kommande vecka genomförs underhållsarbete i Lundbytunneln och Götatunneln kvälls- och nattetid. Dessutom fortsätter det nattliga pålningsarbetet vid Götatunnelns östra ände.

Underhållsarbetet i Lundbytunneln gäller det norra röret – det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron – och sker från och med onsdagen den 7 juni klockan 20.00 fram till torsdagsmorgonen den 8 juni klockan 05.00.

Under tiden som arbetet pågår är det norra röret avstängt, vilket innebär att trafiken i riktning mot Älvsborgsbron leds om via det södra röret. Nedsatt framkomlighet råder och trafiken leds om via orange skyltning.

Underhållsarbete även i Götatunneln
När det gäller Götatunneln sker underhållsarbete i det södra röret – det vill säga i riktning mot Lilla Bommen – från och med torsdagen den 8 juni klockan 21.00 fram till fredagen den 9 juni klockan 05.30.

Under tiden som underhållsarbetet i Götatunneln pågår och det södra röret är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning.

Fortsatt pålningsarbete
Samtidigt fortsätter de pålningsarbeten som just nu pågår inför byggnationen av Gullbergstunneln respektive Hisingsbron.

Pålningarna görs vid Götatunnelns östra in- och utfart, och sker under den kommande veckan från och med söndagskvällen den 4 juni fram till fredagsmorgonen den 9 juni mellan klockan 21.00 och 05.30. Tunneln stängs inte under dessa tidpunkter utan istället sker omledning av trafiken in i och ut ur tunnelns östra ände, vilket innebär att det kan råda begränsad framkomlighet i området.