Under vecka 11, 13-19 mars, genomförs tvätt och installationsarbete i våra tunnlar: Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Arbetet sker kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Gnistängstunneln
Måndagen 13/3 till tisdagen 14/3 kl. 20.00 – 05.30 genomförs installationsarbete i västra tunnelröret i riktning mot Frölunda. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i andra röret.

Onsdagen 14/3 till torsdagen 15/3 kl. 20.00 – 05.30 genomförs installationsarbete i östra tunnelröret i riktning mot Centrum. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i andra röret.

Tingstadstunneln
Tidigare rådande väder har gjort att tunneltvätt av Tingstadstunneln skjutits upp. Extrainsatt tunneltvätt kommer därför att utföras kvälls- och nattetid måndagen 13/3 kl. 22.00 – 05.00. Tvätt görs i båda rören men ett i taget. Under tiden arbetet utförs i ena röret leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Onsdagen 15/3 till torsdagen 16/3  kl. 22.00 – 05.00, genomförs installationsarbete i västra tunnelröret i riktning mot centrum. Medan tvätt pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Torsdagen 16/3 till fredagen 17/3 kl. 22.00 – 05.00 genomförs installationsarbete i östra röret i riktning mot Hisingen. Medan tvätt pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.